Helderinzicht: klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering
030 246 79 51 info@helderinzicht.nl

onderwijs

Binnen onderwijsinstellingen is relatiebeheer een zeer veelzijdig en dynamisch onderwerp. Werving van voldoende en juiste studenten, verbeteren van studierendement, bedrijven betrekken bij onderwijs of onderzoek, samenwerking met organisaties in de regio of juist internationaal. Dit zijn een paar uitdagingen van onderwijsinstellingen. Dit vraagt meer om strategisch relatiebeheer of CRM om de belangen van de onderwijsinstelling met de verschillende doelgroepen beter te verbinden.

Werving studenten/deelnemers
De aandacht in werving verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Verbetering van het studierendement en de krimpende budgetten voor marketing en communicatie zetten onderwijsinstellingen aan tot verandering. De rol van marketing en studievoorlichting dient van ‘het zenden van opleidingsaanbod’ naar ‘het bieden van waardevolle interactie’ te gaan. Zo heeft Helder Inzicht het concept ‘Keuzecoaching’ gelanceerd. Deze vorm van voorlichting ondersteunt het keuzeproces van studiekiezers gedurende het hele jaar met meer (persoonlijke) dialoog en goede informatie. Keuzecoaching is ingezet bij ROC’s, hogescholen en universiteiten en helpt studiekiezers beter om de juiste studie te kiezen en onzekerheden weg te nemen.

Relatiebeheer naar huidige studenten
Studenten verwachten ook tijdens hun studie een waardevolle relatie met hun opleiding en onderwijsinstelling. De instelling beschikt over relevante informatie om hen persoonlijk te benaderen, op het juiste moment, met de juiste boodschap en via het juiste medium. Studenten die extra zorg en begeleiding nodig hebben, kunnen de hulp van docenten en/of studiebegeleiders zelf aanvragen of deze wordt op een kritiek moment pro-actief vanuit de opleiding aangeboden. De opleiding leert van de eventuele uitval van studenten en scherpt de werving en ondersteuning verder aan om uitval in de toekomst te minimaliseren. Dit heeft een positief effect op studierendement, uitval- en doorstroomcijfers en de studenttevredenheid. Doelgericht relatiebeheer is hiervoor cruciaal.

Relaties met bedrijven en organisaties
Bedrijven en onderwijsinstellingen hebben elkaar nodig om hun doelen te bereiken (stages, onderzoek, samenwerking). Voor bedrijven is het vaak een uitdaging om de weg te vinden binnen een onderwijsinstelling. De vele schools, academies, faculteiten, en opleidingen maken het beeld complex. Ook binnen de onderwijsinstelling is interne samenwerking rond een bedrijf een grote uitdaging. Medewerkers zijn zeer betrokken bij hun relaties en zijn terughoudend om hun contacten te delen. Toch hebben instellingen met ondersteuning van Helder Inzicht concrete stappen vooruit gezet in relatiebeheer. Door goed op de dagelijkse realiteit aan te sluiten, is het mogelijk praktische voordelen te bieden aan alle betrokkenen en het rendement op relatiebeheer te verhogen.

Versterking banden met alumni
Alumni kunnen veel voor onderwijsinstellingen betekenen: ze zijn ambassadeur, sponsor, toekomstig werkgever voor studenten, opdrachtgever voor onderzoek, worden ingezet bij voorlichting. Veel instellingen worstelen met de vraag hoe ze alumni actiever kunnen betrekken. Door daadwerkelijk waarde aan alumni te bieden, ontstaat een meer wederkerige relatie. Helder Inzicht ondersteunt in het opstellen en uitvoeren van verbeteringsprogramma’s om meer waarde en succes te halen uit relatiebeheer naar alumni.

Enkele referenties:

Comments are closed.