Helderinzicht: klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering
030 246 79 51 info@helderinzicht.nl

Over ons

Helder Inzicht is een no-nonsense adviesbureau met passie voor klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering. Onze focus is om uw organisatiedoelen te helpen realiseren.
Wij starten verbeterprojecten vanuit de actuele situatie op de werkvloer, betrekken management/directie, begeleiden het doorvoeren van benodigde veranderingen en bewaken de resultaatgerichtheid hiervan. Onze klanten ervaren onze werkwijze als:

  • Praktisch
  • Inspirerend
  • To-the-point
  • Voortvarend
  • Zeer mensgericht

Wij leggen onszelf op dat iedere project(fase) binnen 3 maanden moet leiden tot zichtbare resultaten. Waar nodig, staan wij naast uw mensen in de modder om verbeteringen door te voeren en zo gewenste resultaten te bereiken.

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn voor ons essentieel. Wij verkopen geen software, leveren geen product-consultants en accepteren geen financieel gewin van derde partijen. Wij ontwerpen en begeleiden verbeterprojecten als adviseur, projectmanager of programmamanager. Waar nodig, maken externe partijen onderdeel uit van het project voor o.a. trainingen, meting van klantgerichtheid, informatiemanagement en klachtenafwikkeling. Uw medewerkers en managers spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het programma. Zo zijn uw mensen, na ons vertrek, in staat om resultaten zelf verder uit te bouwen.

Comments are closed.