Helderinzicht: klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering
030 246 79 51 info@helderinzicht.nl

Gedrags- en cultuurverandering

Helder Inzicht zorg voor een klantgerichte cultuurverandering. We analyseren specifieke gedragspatronen met uw medewerkers en doorbreken deze. Zo komen wij tot concrete gedragsveranderingen en zorgen dat dit ook gebeurt. Wij helpen organisaties waardevolle veranderingen door te voeren die klanten opmerken.

Via gedragsverandering de gewenste cultuur versterken

Onze aanpak is om medewerkers en de cultuur meer klantgericht te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met:

  • verandering van communicatie tussen medewerkers en relaties
  • verbeteren interne samenwerking (afdelingen en medewerkers)
  • begeleiden en coachen van management (aansturing)

Merkbare resultaten op korte termijn

Cultuurverandering start met eerste gedragsveranderingen en zichtbare resultaten. Samen ontwerpen wij een verbeterproject met fasen van maximaal 3-4 maanden. Vooraf bepalen we heldere doelen en voelen ons verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen.

Comments are closed.