Helderinzicht: klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering
030 246 79 51 info@helderinzicht.nl

Onafhankelijke CRM adviseur

Onafhankelijke CRM-adviseur
Als onafhankelijke CRM-adviseur richt Helder Inzicht zich volledig op het verankeren van effectief relatiebeheer.

  • Helder Inzicht levert geen CRM-systemen
  • Helder Inzicht is niet verbonden aan bepaalde CRM-leveranciers
  • Helder Inzicht levert geen consultants die specifieke CRM-systemen implementeren.

De CRM-adviseur van Helder Inzicht kent uw markt en neemt veel kennis en ervaring mee van andere CRM-projecten. Wij verdiepen ons continu in de toepassing van CRM en de eigenschappen van veel CRM-systemen en hun leveranciers. Met Helder Inzicht komt u tot een praktische en waardevolle insteek van CRM.

De CRM-adviseur van Helder Inzicht helpt u ondermeer met:

  • Inventariseren van huidige werkprocessen, samenwerking en aansturing
  • Aanscherpen van concrete doelen in CRM
  • Bepalen van relevante klantinformatie en stuurinformatie
  • Verbeteren van huidige informatiesystemen
  • Respectvol confronteren op dagelijks handelen/samenwerken
  • Optimaliseren van verkoop- en marketingprocessen en borging van gewenst gedrag

Onafhankelijke rol in creëren van intern draagvlak
CRM raakt meerdere afdelingen en medewerkers. Belangen, percepties en ervaringen botsen dan met elkaar. Als externe CRM-specialist gaan wij objectief de dialoog aan en brengen visies van medewerkers, afdelingen en directie op één lijn. Zo pakken wij CRM effectief aan en organiseren draagvlak om klantgerichtheid en CRM succesvol te maken.

Bel ons op 030-2467951 om vrijblijvend te brainstormen over uw vraagstuk!

Comments are closed.